எங்களை அழைக்க : +41 77 947 58 83

உதவி பெற்றவர்கள் விவரம்


முகப்பு / உதவி பெற்றவர்கள் விவரம்

உதவி பெற்றவர்கள் விவரம்


S.No Date Heading Description Address
1

01/01/16

Jenani Ragunathan

Vavuniya kalimahal Maha Vidyalayam, Year 9, Month

More

,Marakampalai Road,Vavuniya ,,Sri Lanka
2

01/01/16

Mary Niventhini Thevathasan

J/St Joseph Maha Vidiyalayam. Year 10. Monthly 15

More

,Patima Road,Mathakal,,Sri Lanka
3

04/01/16

Nitharsana Rameshkumar

J/Kokuvil Hindu College, Year 10, Monthly 1500.00

More

,Earlali East, Earlali,Jaffna,,Sri Lanka
4

04/01/16

Thishenthini Kunasekaram

Trinco/Sri Shanmuga Hindu Central College, G.C.E A

More

,Parathipuram, Killiveddy,Trincomalee,,Sri Lanka
5

04/01/16

Vinuja Thavarupan

J/Kokuvil Hindu College, Year 7, Monthly 1500.00 R

More

,Earlalai East, Earlali,Jaffna,,Sri Lanka
6

04/01/16

Jensiga Jeyaranjith

Mullaithivu/ Thanneerutu Amirtha Kalavan school, Y

More

,Palampasi, Nedunkerny,Mullaithivu,,Sri lanka
7

07/01/16

Shanuja Sutharsan

Pandateruppu Girls High school, Year 1 Monthly 200

More

,Santhai, Pandatharippu,Jaffna,,Sri Lanka
8

07/01/16

Jenani Suganthan

Jf/Navatkulli Maha Vidiyalayam, year 10 Monthly 15

More

,Navatkuli East, navatkuli,Jaffna,,Sri Lanka
9

10/01/16

Pirasanna Thabinshan

Jf/Kokuvil Hindu college, year7, Monthly 1500.00 R

More

,Earlai North, Earlai,Jaffna,,Sri Lanka
10

10/01/16

Loganathan Yuvanshankar

Jf/Union College, Tellipalai, Year 6, Monthly 1500

More

,Kankesanthurai,Jaffna,,Sri Lanka
11

10/01/16

Kovarthanna Kokularaj

Killinochchi Central Primary Vidyalayam, Year 3, M

More

,Vanniyasingam road, Anananthapuram,Killinochchi,,Sri Lanka
12

10/01/16

Sureshkumar Pirathap

Jf/Sillalai R.C.T.M.School, Year 4, Monthly 1500.0

More

,Santhai, Pandatharippu,Jaffna,,Sri Lanka
13

10/01/16

Mahendran Raguraj

Killinochchi Ramanathapuram Maha Vidyalayam, Year

More

,Sivasutharam Veethy, Vaddakachahi,Killinochchi,,Sri Lanka
14

10/01/16

Sivakumar Vivinshan

Jf/Alaveddy South American Mission Tamil Mixed Sch

More

,Alaveddy South, Kalainagar,Jaffna,,Sri Lanka
15

10/01/16

Vihash Suresh

Batttikaloa Methodist Central College, Year 4, Mon

More

,Sinnaoorani, ,Batticaloa,,Sri Lanka
16

10/01/16

Sathurvitha Surenthiran

Mullaitivu Thanniyootu Hindu Tamil Mixed School, Y

More

,Thanniyootu West, Mulliyavalai,Mullaithivu,,Sri Lanka
17

04/18/03

Uthayaraj Amsavarthan

Kilinochchi Maha Vidiyalayam Year 7 Monthly 1500.0

More

72A,Kanakambikaikulam,Kilinochchi,0000,Sri Lanka
18

10/01/16

Kivitha Chandrakuma

Vavuniya Poonthodam Mahavidzyalazam, Year 7, Mont

More

,No 27, Thasnagar, Maharampaikulam, ,Vavuniya,,Sri lanka
19

01/01/17

Subramaniam Arulnithy

Law Faculty, University of Peradeniya Monthly 3000

More

,kalaimagal veethy, Chunkankkerny,,Valaichenai,,Sri Lanka
20

01/01/17

Shanthamoorthy Inthushan

J/Victoria College, Chullipuram, Year 12 Monthly 2

More

,Santhai; Pandatheruppu,Jaffna,,Sri Lanka
21

01/01/17

Vinuja Vijayakanthan

J/Sillalai R.K.T.M.school, Year 2, Monthly 1500.00

More

,Santhai, Pandatheruppu,Jaaffna,,Sri Lanka
22

01/01/17

Selvanayagam Suthakaran

Kilinochchi central Maha Vidiyalayam, Year 10, Mon

More

262,Anananthapuram East,Kilinochchi,,Sri Lanka
23

01/01/17

Pukalini Kajuran

J/Chunnakam Nageswary Vidiyalayam, Year 5, Monthly

More

,Kerudavil North,Chavakachcheri,,Sri Lanka
24

01/01/17

Kishanika Anton Mariathas

Batti/ St.Cecilias girls college, Year 8, Monthly

More

,4th cross, Punnaicholai,,Batticaloa,,Sri Lanka
25

01/01/17

Sasika Thevathas

Batti/st.ecilas Girls College, Year 11, Monthly 1

More

,Ambros street, Karuvapangkerny,Batticaloa,,Sri Lanka
26

01/01/17

Rencia David

Batti/Sri Sithivinayagar Maha Vidiyalayam, Year 9

More

,3rd Cross, Punnaicholai,Batticaloa,,Sri Lanka
S.No Date Heading Description Address
S.No Date Heading Description Address

தங்கள் உலக மாற்ற. உன் மாற்ற. இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம்.

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

Zurcherstrasse , 46
5210 ,Windisch ,Schweiz

aramswiss16@gmail.Com

+41 77 947 58 83

http://www.aramswiss.ch

செய்திமடல் இணைந்ததற்கு

உங்கள் செய்தி தேர்ந்தெடுக்கவும் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும், மற்றும் கிளிக் "குழுசேர்"


பதிப்புரிமை ©2015 அறக்கட்டளை
அனைத்து வலது பாதுகாக்கப்பட்டவை.